Бултроник ЕООД М2М / IoT / INDUSTRY 4.0 СИСТЕМИ, MS AZURE ОБЛАЧНИ УСЛУГИ,
ИНДУСТРИАЛНИ ДИСТАНЦИОННИ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ
Продукти
Услуги
Партньори
Библиотека
Новини

DataRadio
DataRadio
DataRadio

Лятна промоция 2016 на Бултроник за всички продукти на Hetronic
Добавена на: 2016.07.21
Ð?Ñ?лÑ?Ñ?оник оÑ?Ñ?ава веÑ?ен на Ñ?воиÑ?е Ñ?Ñ?адиÑ?ии да пÑ?едлага на Ñ?воиÑ?е наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?и и бÑ?деÑ?и клиенÑ?и Ñ?амо най-добÑ?оÑ?о оÑ? най-добÑ?иÑ?е на оÑ?лиÑ?ни Ñ?ени. Ð?аÑ?ова и Ñ?ега в Ñ?азгаÑ?а на лÑ?Ñ?оÑ?о на 2016 година Ð?и каним да Ñ?е вÑ?зползваÑ?е оÑ? наÑ?аÑ?а изклÑ?Ñ?иÑ?елно изгодна Ð?Ñ?Ñ?на Ð?Ñ?омоÑ?иÑ? 2016 за вÑ?иÑ?ки пÑ?одÑ?кÑ?и на Hetronic, вÑ?епÑ?изнаÑ?иÑ?Ñ? лидеÑ? в облаÑ?Ñ?Ñ?а на индÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иалниÑ?е Ñ?адио диÑ?Ñ?анÑ?ионниÑ?е Ñ?пÑ?авлениÑ? (РÐ?У).

Безплатни доставки от RS Components до вашият адрес
Добавена на: 2016.04.23
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че от 01 Май 2016 до 31 Юли 2016 включително Бултроник провежда промоционална кампания за безплатни доставки от RS до вашият адрес на всички поръчки направени през промоционалният период. Моля, вижте по-долу нашите изключително изгодни промоционални условия за настоящата промоция.

Бизнес партньорство с RS Components
Добавена на: 2016.02.26
Oт началото 2016 година Бултроник отново е бизнес партньор на известният английски каталожен дистрибутор RS Components (RS). Последният оперира в 32 страни по света и предлага над 550 хиляди различни индустриални продукти чрез интернет, каталози и търговски посредници на повече от един милион клиенти по целият свят. RS подбира своите продукти от над 2500 водещи производители на електроника, автоматизация и контрол, измервателно и тестово оборудване, електрически и механични компоненти, разнообразни резервни части, инструменти и още много други индустриални продукти и материали.

Коледна промоция 2014 на Бултроник за всички продукти на Hetronic
Добавена на: 2014.11.21
Ð?Ñ?лÑ?Ñ?оник оÑ?Ñ?ава веÑ?ен на Ñ?воиÑ?е Ñ?Ñ?адиÑ?ии да пÑ?едлага на Ñ?воиÑ?е наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?и и бÑ?деÑ?и клиенÑ?и Ñ?амо най-добÑ?оÑ?о оÑ? най-добÑ?иÑ?е на оÑ?лиÑ?ни Ñ?ени. Ð?аÑ?ова и Ñ?ега в навеÑ?еÑ?иеÑ?о на Ñ?веÑ?лаÑ?а Ð?оледа и Ð?оваÑ?а 2015 година Ð?и каним да Ñ?е вÑ?зползваÑ?е оÑ? наÑ?аÑ?а изклÑ?Ñ?иÑ?елно изгодна Ð?оледна пÑ?омоÑ?иÑ? 2014 за вÑ?иÑ?ки пÑ?одÑ?кÑ?и на Hetronic, вÑ?епÑ?изнаÑ?иÑ?Ñ? лидеÑ? в облаÑ?Ñ?Ñ?а на индÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иалниÑ?е Ñ?адио диÑ?Ñ?анÑ?ионниÑ?е Ñ?пÑ?авлениÑ? (РÐ?У).

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ 2014 НА БУЛТРОНИК ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА РАДИО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА HETRONIC
Добавена на: 2014.05.13
Бултроник обявява Лятна Промоция 2014 за всички системи за радио-дистанционно управление на немската фирма Hetronic от 15 Май 2014 до 15 Септември 2014 включително. Възползвайте се от големите ни намаления през промоционалният период за да се сдобиете изключително изгодно с едни от най-надеждните и сигурни индустриални системи за радио дистанционно управление.

Регионални търговски представители на Бултроник
Добавена на: 2014.03.07
Ð?одени оÑ? желаниеÑ?о Ñ?и да бÑ?дем макÑ?имално близо до наÑ?иÑ?е клиенÑ?и и да оÑ?кликваме бÑ?Ñ?зо и адекваÑ?но на Ñ?еÑ?ниÑ?е нÑ?жди и желаниÑ? оÑ? наÑ?алоÑ?о на 2014 година Ð?Ñ?лÑ?Ñ?оник вÑ?зпÑ?ие нова бизнеÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?егиÑ?. Ð?ие опÑ?еделиÑ?ме Ñ?егионални Ñ?Ñ?Ñ?говÑ?ки пÑ?едÑ?Ñ?авиÑ?ели за пÑ?одÑ?кÑ?иÑ?е и Ñ?Ñ?лÑ?гиÑ?е на Ð?Ñ?лÑ?Ñ?оник в нÑ?колко оÑ? най-големиÑ?е гÑ?адовеÑ?е в наÑ?аÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ана.

Лятна промоция 2013 на Бултроник за Gigabit Ethernet суичовете на B&B Electronics, големи намаления на цените до 37 процента!!
Добавена на: 2013.08.12
Бултроник обявява лятна промоция 2012 за Gigabit Ethernet суичовете на B&B Electronics за периода от 05 Август 2013 до 30 Септември 2013. Приканваме крайните потребители и системните интегратори на системи за автоматизация и комуникации на данни да се възползват от големите намаления в цените на нашите суичове достигащи до 37%. Освен това за всяка поръчка направена до краят на август 2013 Бултроник Ви дава допълнителна отстъпка от 5 (пет) процента спрямо промоционалната цена, а след това до краят на септември 2013 ви даваме (три) процента допълнителна отстъпка. Моля, вижте по-долу подробностите по нашата промоция.

Стартира изцяло обновеният основен сайт на Бултроник
Добавена на: 2012.11.19
Ð?Ñ?ез Ð?кÑ?омвÑ?и 2012 Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?а изÑ?Ñ?ло обновениÑ?Ñ? оÑ?новен Ñ?айÑ? на Ð?Ñ?лÑ?Ñ?оник за Ñ?адиомодеми, Ñ?иÑ?Ñ?ови Ñ?адиоÑ?Ñ?анÑ?ии за глаÑ? и данни, Ñ?иÑ?Ñ?еми за диÑ?Ñ?анÑ?ионно Ñ?адио Ñ?пÑ?авление, M2M (Machine to Machine) комÑ?никаÑ?ии и авÑ?омаÑ?изаÑ?иÑ?. Ð?овиÑ?Ñ? Ñ?айÑ? оÑ?Ñ?азÑ?ва Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вениÑ?е пÑ?омени в Ñ?азвиÑ?иеÑ?о и бизнеÑ? Ñ?илоÑ?оÑ?иÑ?Ñ?а на Ð?Ñ?лÑ?Ñ?оник пÑ?ез поÑ?ледниÑ?е години. ЧÑ?ез добавÑ?неÑ?о на бÑ?Ñ?она â??Ð?аÑ?Ñ?нÑ?оÑ?иâ?? е оÑ?делено Ñ?пеÑ?иално внимание на наÑ?иÑ?е нови бизнеÑ? паÑ?Ñ?нÑ?оÑ?и. Те Ñ?а гÑ?ижливо подбÑ?ани оÑ? наÑ? и Ñ?а едни оÑ? водеÑ?иÑ?е Ñ?веÑ?овни пÑ?оизводиÑ?ели на пÑ?одÑ?кÑ?иÑ?е изпиÑ?ани в заглавиеÑ?о на обновениÑ?Ñ? ни Ñ?айÑ?.

Бизнес партньорство с Hydronic (Hetronic)
Добавена на: 2012.05.23
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че през Май 2012 Бултроник сключи договор за бизнес партньорство с австрийската фирма Hydronic. Последната е генерален представител на Hetronic за Централна и Източна Европа. С този акт нашата фирма придоби статут на техни оторизирани представители и дистрибутори за България.

Бизнес партньорство с CalAmp
Добавена на: 2012.04.17
Ð?маме Ñ?доволÑ?Ñ?виеÑ?о да Ð?и Ñ?Ñ?обÑ?им, Ñ?е пÑ?ез Ð?пÑ?ил 2012 Ð?Ñ?лÑ?Ñ?оник Ñ?клÑ?Ñ?и договоÑ? за бизнеÑ? паÑ?Ñ?нÑ?оÑ?Ñ?Ñ?во Ñ? амеÑ?иканÑ?каÑ?а Ñ?иÑ?ма CalAmp. С Ñ?ози акÑ? наÑ?аÑ?а Ñ?иÑ?ма пÑ?идоби Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?еÑ?ни оÑ?оÑ?изиÑ?ани пÑ?едÑ?Ñ?авиÑ?ели и диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?оÑ?и за Ð?Ñ?лгаÑ?иÑ?. Ð?ие пÑ?едлагаме на бÑ?лгаÑ?Ñ?киÑ?Ñ? пазаÑ? вÑ?иÑ?ки пÑ?одÑ?кÑ?и и Ñ?Ñ?лÑ?ги на компаниÑ?Ñ?а оÑ? Ñ?.н. â??Industrial-Wirelessâ?? гÑ?Ñ?па Ñ? гаÑ?анÑ?иÑ?ано каÑ?еÑ?Ñ?во и пÑ?и изклÑ?Ñ?иÑ?елно изгодни Ñ?Ñ?ловиÑ? за наÑ?иÑ?е клиенÑ?и.

Преустановяване представителството на Tyco Electronics Wireless Systems от Бултроник
Добавена на: 2009.08.07
СÑ?обÑ?аваме на вÑ?иÑ?ки наÑ?и пÑ?иÑ?Ñ?ели, клиенÑ?и и колеги, Ñ?е оÑ? Юли 2009 година Ð?Ñ?лÑ?Ñ?оник Ð?Ð?Ð?Ð? веÑ?е не е оÑ?оÑ?изиÑ?ан пÑ?едÑ?Ñ?авиÑ?ел на Tyco Electronics Wireless Systems за Ð?Ñ?лгаÑ?иÑ?. Ð?Ñ?иÑ?инаÑ?а за Ñ?ази пÑ?омÑ?на е неоÑ?давнаÑ?наÑ?а пÑ?одажба на Wireless Systems бизнеÑ?Ñ?Ñ? на Tyco Electronics на коÑ?поÑ?аÑ?иÑ?Ñ?а Harris.

Tyco Electronics M/A-COM представи своя P25 VDOC транкови сайт
Добавена на: 2007.10.08
Ð?неÑ? Tyco Electronics Ñ?Ñ?обÑ?и, Ñ?е неговоÑ?о бизнеÑ? подÑ?азделение M/A-COM, Ñ?веÑ?овен лидеÑ? в кÑ?иÑ?иÑ?ниÑ?е безжиÑ?ни комÑ?никаÑ?ии е пÑ?едÑ?Ñ?авило Ñ?воÑ?Ñ? нов пÑ?одÑ?кÑ? P25 VDOC (Voice and Data on Control) Ñ?Ñ?анкови Ñ?айÑ?. Той е пÑ?едназнаÑ?ен за Ñ?азÑ?иÑ?Ñ?ване обÑ?ваÑ?а на покÑ?иÑ?ие на P25IP Ñ?адиокомÑ?никаÑ?ионни мÑ?ежи. Ð?овиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?анкови Ñ?айÑ? VDOC на M/A-COM позволÑ?ва икономиÑ?ни Ñ?Ñ?анкови Ñ?иÑ?Ñ?ови Ñ?Ñ?обÑ?ениÑ? в меÑ?Ñ?аÑ?а Ñ? по-малко наÑ?еление, кÑ?деÑ?о не е Ñ?даÑ?но да Ñ?е използваÑ? виÑ?ококапаÑ?иÑ?ивни Ñ?Ñ?анÑ?миÑ?ионни Ñ?айÑ?ове. VDOC Ñ?Ñ?анкови Ñ?айÑ? Ñ?е нÑ?ждае оÑ? Ñ?амо една двойка Ñ?еÑ?Ñ?оÑ?и и може да Ñ?абоÑ?и каÑ?о авÑ?ономен Ñ?айÑ? или каÑ?о Ñ?аÑ?Ñ? оÑ? по-голÑ?ма P25IP Ñ?адиокомÑ?никаÑ?ионна Ñ?иÑ?Ñ?ема.

Tyco Electronics M/A-COM е първият PMR производител, който осигурява плавен преход към Фаза II на Project 25 за базовите си радиостанции и терминалите си
Добавена на: 2007.10.08
Днес Tyco Electronics обяви, че неговото бизнес подразделение M/A-COM, световен лидер в критичните безжични комуникации е представило своята най-нова цифрова базова радиостанция от последно поколение MASTR V ("Master Five"). Тя е предназначена да осигури надеждни цифрови транкови критични комуникации по стандарта Project 25.

Tyco Electronics подкрепя развитието на Project 25 (P25) с демонстрации на живо на редица нововъведения по време на 2007 международна APCO конференция
Добавена на: 2007.10.08
Днес Tyco Electronics обяви, че неговото бизнес подразделение M/A-COM, световен лидер в критичните безжични комуникации е участвало успешно в проведените демонстрации на различните производители на P25 ISSI (Inter Sub-System Interface) технологии. Това е станало по време на неотдавнашната международна 2007 APCO конференция и съпътстващото изложение в Балтимор, САЩ.

Tyco Electronics M/A-COM доставя IP-базирани радиокомуникационни мрежи оборудвани с нови IP-базирани системи за връзка с обществените телефонни систем
Добавена на: 2007.09.23
Ð?неÑ? Tyco Electronics обÑ?ви, Ñ?е неговоÑ?о бизнеÑ? подÑ?азделение M/A-COM, Ñ?веÑ?овен лидеÑ? в кÑ?иÑ?иÑ?ниÑ?е безжиÑ?ни комÑ?никаÑ?ии пÑ?одÑ?лжава да оÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ва Ñ?воÑ?Ñ?а лидеÑ?Ñ?ка Ñ?олÑ? в Internet Protocol (IP) Ñ?еÑ?нологии и пÑ?иложениÑ? Ñ?Ñ?ез Ñ?воÑ?Ñ?а нова Ñ?иÑ?Ñ?ема VIDA CTI (Centralized Telephone Interconnect). VIDA CTI оÑ?игÑ?Ñ?Ñ?ва диÑ?екÑ?на IP Ñ?вÑ?Ñ?заноÑ?Ñ? междÑ? вÑ?иÑ?ки VIDA (Voice Interoperability Data Access) мÑ?ежи на M/A-COM и Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?е IP Ñ?елеÑ?онни Ñ?иÑ?Ñ?еми.

Tyco Electronics представи новият M/A-COM VIDA транскодер
Добавена на: 2007.09.23
Ð?неÑ? Tyco Electronics обÑ?ви, Ñ?е неговоÑ?о бизнеÑ? подÑ?азделение M/A-COM, Ñ?веÑ?овен лидеÑ? в кÑ?иÑ?иÑ?ниÑ?е безжиÑ?ни комÑ?никаÑ?ии е пÑ?едÑ?Ñ?авил Ñ?воÑ? нов VIDA Ñ?Ñ?анÑ?кодеÑ?. Това е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во, коеÑ?о конвеÑ?Ñ?иÑ?а и инÑ?егÑ?иÑ?а глаÑ?овиÑ?е комÑ?никаÑ?ии пÑ?едавани по множеÑ?Ñ?во вÑ?здÑ?Ñ?ни Ñ?еÑ?нологии и инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?и.

Tyco Electronics обяви новата генерация устройства за междуоперативна съвместимост (т.н. M/A-COM Interoperability Gateway)
Добавена на: 2007.09.23
Ð?неÑ? Tyco Electronics обÑ?ви, Ñ?е неговоÑ?о подÑ?азделение M/A-COM, лидеÑ? в безжиÑ?ниÑ?е комÑ?никаÑ?ии за кÑ?иÑ?иÑ?ни Ñ?иÑ?Ñ?аÑ?ии е Ñ?азÑ?иÑ?ил Ñ?воеÑ?о поÑ?Ñ?Ñ?олио оÑ? пÑ?едложениÑ? на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва за междÑ?опеÑ?аÑ?ивна Ñ?Ñ?вмеÑ?Ñ?имоÑ?Ñ? (Ñ?.н. M/A-COM Interoperability Gateway). Ð?оÑ?ледниÑ?е Ñ?а IP-базиÑ?ани Interoperability Gateway пÑ?едназнаÑ?ени да подобÑ?Ñ?Ñ? Ñ?вÑ?Ñ?заноÑ?Ñ?Ñ?а и инÑ?еÑ?опеÑ?аÑ?ивнаÑ?а Ñ?Ñ?вмеÑ?Ñ?имоÑ?Ñ? междÑ? Ñ?иÑ?ок кÑ?Ñ?г Ñ?иÑ?Ñ?ови и аналогови Ñ?адиокомÑ?никаÑ?ионни мÑ?ежи и Ñ?иÑ?Ñ?еми.

Tyco Electronics M/A-COM е включен в екипа от компании, водени от General Dynamics за изграждането на Федералната Интегрирана безжична мрежа (ФИБМ) на САЩ - Federa
Добавена на: 2007.07.08
M/A-COM Ñ?е подпомага General Dynamics пÑ?и оÑ?игÑ?Ñ?Ñ?ванеÑ?о на междÑ?опеÑ?аÑ?ивнаÑ?а Ñ?Ñ?вмеÑ?Ñ?имоÑ?Ñ? пÑ?и Ñ?вÑ?Ñ?званеÑ?о на кÑ?айниÑ?е абонаÑ?и оÑ? Ñ?едеÑ?алниÑ?е пÑ?авооÑ?Ñ?аниÑ?елни оÑ?гани, Ð?епаÑ?Ñ?аменÑ?а за вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?на Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?, Ñ?аÑ?Ñ?киÑ?е и меÑ?Ñ?ни влаÑ?Ñ?и на СÐ?Щ

Tyco Electronics M/A-COM се присъедини към Асоциацията TETRA MoU
Добавена на: 2007.07.08
ТеÑ?нологиÑ?ниÑ?е Ñ?азÑ?абоÑ?ки и иниÑ?иаÑ?иви на M/A-COM даваÑ? Ñ?илен Ñ?лаÑ?Ñ?к за Ñ?азвиÑ?иеÑ?о на оÑ?воÑ?ениÑ? TETRA Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ? и Ñ?кÑ?епваÑ? (Private Mobile Radio) PMR Ñ?екÑ?оÑ?

Стартиране на website на Бултроник
Добавена на: 2007.06.12
СÑ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на website на Ð?Ñ?лÑ?Ñ?оник

TYCO Electronics M/A-COM изгради съвременна P25IP комуникационна система за Маунтейн Хоум военновъздушна база на САЩ
Добавена на: 2007.06.12
Лоувел, Масачузетс, 05 Април 2007 – Днес Tyco Electronics M/A-COM*, световно признат лидер в комуникациите за критични мисии съобщи, че негова P25IP VHF радио-комуникационна система е била успешно изградена и приета за експлоатация от военновъздушната база Маунтейн Хоум, където е разположена 366 изтребителна ескадрила на САЩ. Тази P25IP система поддържа комуникации с оборудване от различни производители.

Съвместима IP-базирана транкова комуникационна система P25IP на Tyco Electronics – M/A-COM е развърната в Националния Столичен Район*
Добавена на: 2007.06.12
*Първо разполагане на LMR система от този тип в Департамента по отбрана за нуждите на армията, военноморските и военновъздушните сили на САЩ. Предназначена е за обслужване на повече от 5 хиляди абонати от федералния персонал и над 58 агенции за обществена безопасност

Tyco Electronics M/A-COM представи новата P25IP бързо разставяща сателитна система
Добавена на: 2007.06.12
M/A-COM е първият производител на LMR системи, който предлага решение за едновременен пренос на P25 глас и данни чрез сателит. Системата се разставя за по-малко от един час и разширява обхвата и надеждността на критичните комуникации по време на бедствия и аварии в отдалечени и откъснати райони

Tyco Electronics M/A-COM разширява своя асортимент от P25 ръчни радиостанции
Добавена на: 2007.06.12
Нов клас P5400 цифрови ръчни радиостанции по стандарта P25 за надеждни и сигурни радиовръзки за военните, обществената безопасност, държавните и общински служби

Partner
Моля, кликнете тук за
Вашата заявка за
ценова оферта
B2B
тел: ++359 2 426 1660
GSM: ++359 88 910 7200
GSM: ++359 87 7050 795
bultronic@gmail.com
930 - 1830; Пон-Пет
© 2021, Бултроник ЕООД. Всички права запазени.
All published materials in this website in line with Hetronic products including content, documents, photos and any other similar are subject to copyright law. Hence download, print and storage of files from this website is permitted for private purposes exclusively. Any other use requires the explicit approval of HETRONIC Germany. List of references for used graphics: ­HETRONIC Germany.